ExpEdice

Propojená výuka přírodních
věd badatelským přístupem

Zkoušej, zkoumej, poznávej!

Podporujeme učitele fyziky, chemie a přírodopisu v rozvoji komplexní přírodovědecké gramotnosti žáků na 2. stupni ZŠ. ExpEdice umožňuje aktivní výzkumnou práci a mezipředmětový přesah.

ExpEdice

Přírodní vědy objevitelsky

Ve spolupráci s odborníky tvoříme učební materiály, které využívají principy vrstevnického učení, prostor pro konstruování vlastních poznatků a mezipředmětový přesah. Žáci aktivně zkoumají a přírodovědeckou gramotnost si formují systematickým rozvojem více složek.

Žáci systematicky rozvíjejí

 • hlubší porozumění přírodních jevů a souvislostí
 • náležitosti vědecké práce užitečné i v běžném životě
 • vědecké myšlení
 • přírodovědné postoje
ExpEdice kniha
Kniha fyzika
Fyzika

Pro každý ročník je připravená
samostatná učebnice fyziky

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF) Celkový obsah (PDF)
Kniha chemie
Chemie

Celkem tři učebnice A, B, C původně určené pro výuku v 7. - 9. třídě, ale lze využít třeba pouze jen v 8. - 9.

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF) Celkový obsah (PDF)
Kniha biologie
Biologie (a zeměpis)

Na prvním stupni má biologie spojenou učebnici se zeměpisem. Od šestého ročníku má již biologie vlastní učebnici.

Mapa a elektronické učebnice

V učebnicích ExpEdice najdeš mnoho aktivit přesahujících vyučovací předměty. Proto se snažíme pohledy jednotlivých předmětů koordinovat. Budeš mít k dispozici Mapu ExpEdice, přes kterou můžeš nahlédnout do obsahu ostatních předmětů. To ti pomůže s vytvářením komplexních přírodovědných představ.

Chceš program představit?
Přihlas se na seminář.

Na semináři ti ukážeme vše, co budeš potřebovat.

Zobrazit termíny

Pořiď si ExpEdici

ExpEdice - FYZIKA A elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok
shop.details.type.electronicMaterial

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

295 Kč shop.details.vat
ExpEdice - Fyzika A, pracovní učebnice ExpEdice - Fyzika A, pracovní učebnice
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Fyzika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

ExpEdice - FYZIKA B elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok
shop.details.type.electronicMaterial

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

295 Kč shop.details.vat
ExpEdice - Fyzika B, pracovní učebnice ExpEdice - Fyzika B, pracovní učebnice
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Fyzika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

ExpEdice - FYZIKA C elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok
shop.details.type.electronicMaterial

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

295 Kč shop.details.vat
ExpEdice - Fyzika C, pracovní učebnice
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Fyzika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

ExpEdice - FYZIKA D elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok
shop.details.type.electronicMaterial

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

295 Kč shop.details.vat
ExpEdice - Fyzika D, pracovní učebnice ExpEdice - Fyzika D, pracovní učebnice
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Fyzika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

ExpEdice - FYZIKA E elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok
shop.details.type.electronicMaterial

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia ve slovenštině

295 Kč shop.details.vat
ExpEdice - CHEMIE A elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok
shop.details.type.electronicMaterial

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

590 Kč shop.details.vat
ExpEdice - Chemie A, pracovní učebnice ExpEdice - Chemie A, pracovní učebnice
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Chemie pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

ExpEdice - CHEMIE B elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok
shop.details.type.electronicMaterial

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

590 Kč shop.details.vat
ExpEdice - Chemie B, pracovní učebnice ExpEdice - Chemie B, pracovní učebnice
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Chemie pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

ExpEdice - BIOLOGIE A elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok
shop.details.type.electronicMaterial

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

295 Kč shop.details.vat
ExpEdice - BIOLOGIE B elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok
shop.details.type.electronicMaterial

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

295 Kč shop.details.vat
ExpEdícia - Biológia 6. ročník, pracovná učebnica 1 (SK)
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – Biológia pre 6. ročník, pracovná učebnica 1

ExpEdícia - Biológia 6. ročník, pracovná učebnica 2 (SK)
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – Biológia pre 6. ročník, pracovná učebnica 2

ExpEdícia - Chémia 9. ročník, pracovná učebnica (SK)
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – Chémia pre 9. ročník, pracovná učebnica

Semináře a webináře

 • Jak se učí podle nových pracovních učebnic fyziky, chemie a přírodopisu (2. dubna 2024)
  Délka je 1:29h
 • Webinář Expedice - jak začít s badatelskou výukou
  Délka je 1:40h
 • ExpEdice - úvodní informační webinář
  Délka je 1:39h
 • Chemie - informační webinář
  Délka je 1:32h
 • Fyzika - informační webinář
  Délka je 1:35h
 • Biologie - informační webinář
  Délka je 1:34h

Ohlasy

5 hvězd ikona
Skvělé školení, nadšení, odbornost

Chtěl bych Vám touto cestou hlavně poděkovat za skvělé školení. Velice mě nabilo, vaše materiály se mi moc líbí, paní školitelky mohu jen maximálně vychválit pro jejich nadšení, odbornost.

Marek Slaný
Škola Na Radosti, Žďár n. Sázavou a ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí
5 hvězd ikona
Oceňuji mapu propojení témat

Celý koncept se mi zatím moc líbí a velmi oceňuji online mapu, ve které učitel vidí, jak jsou jednotlivá témata propojená. Moc se mi líbily příklady testů, které jsem na semináři viděla.

Hana Hamzová
ZŠ Easyspeak, Řitka
5 hvězd ikona
Seminář, na kterém se rádi aktivně zapojíte

Děkuji za školení, kde se vyžaduje aktivní účast :D Školitelka je super!

Juliana Winklerová
ZŠ Školamyšl, Litomyšl
5 hvězd ikona
Líbí se mi styl badatelské výuky

Děkuji za seminář, moc mě zaujal. Líbil se mi styl badatelské výuky a propojování informací s ostatními předměty.

Petra Goluchová
ZŠ Baška
5 hvězd ikona
Zaujal mě ucelený soubor experimentů

Zaujalo mě, že existuje ucelený soubor experimentů a oceňuji propracovanost celého systému. Sama využívám učebnice Hejného matematiky, i když neučím plně touto metodou. Ve fyzice se snažím, aby si děti jednotlivé zákonitosti a jevy objevovaly. Soubor připravených témat a experimentů by mi zjednoduší práci.

Blanka Kalistová
ZŠ Český Krumlov
5 hvězd ikona
Způsob výuky vede žáky i k používání přesných chemických a fyzikálních výrazů.

Oba webináře mě velice zaujaly. Oceňuji zvláště to, že tento způsob výuky vede žáky i k používání přesných chemických a fyzikálních výrazů. Nutí je příjemné prožitky (experimenty a bádání) správně interpretovat. Byly uvedeny i příklady, jak ověřovat znalosti a dovednosti. Často se setkávám s tím, že stačí, když děti něco vybádají, a tím už znalost mají, není potřeba nic ověřovat např. písemkou. V praxi však vidím, že to tak není.

Renata Jarošová
ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Tým odborníků

Chemie

 • odborný garant: Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.,
  Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 • doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 • Mgr. Jana Bronerská, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 • PaedDr. Mária Orolínová, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Biologie

 • odborná garantka: Mgr. Romana Jánošíková, PhD. (roz. Schubertová), Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Mgr. Monika Chrenková, PhD., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie

Fyzika

 • odborná garantka: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.
 • PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium, Gercenova
 • Mgr. Jana Útla, PhD., Piaristické gymnázium, Trenčín
 • doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave
 • Peter Horváth, Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave

Zeměpis

 • odborná garantka: RNDr. Martina Škodová, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Chceš dostávat novinky
přímo do e-mailu?

Přihlas se do našeho e-mailového zpravodaje a už ti nic neunikne.

Vyplnit přihlášku
Aby stránka fungovala správne. (Súhlas so súbormi cookie)
Radi by sme pokračovali v zlepšovaní našej webovej stránky. Preto potrebujeme váš súhlas s používaním súborov cookie, čo sú malé súbory uložené vo vašom prehliadači. Vopred vám ďakujeme za váš súhlas a sľubujeme, že údaje použijeme na ďalšie zlepšovanie našich služieb.