ExpEdice
2. stupeň
Fyzika
6. ročník
Přírodní vědy
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdice - Fyzika A, pracovní učebnice

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Fyzika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

189 Kč shop.details.vat

Tematické celky:

  • Výlet do světa fyziky
  • Výlet do světa tekutin
  • Výlet do světa tuhých látek a měření

Pracovní sešit po každém tematickém celku nabízí dvojstranu se sumarizací a sebehodnocením žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí. K dispozici je elektronická verze metodické příručky. Obsahuje 25 výzkumných aktivit, které jsou plánovány při 2 hodinách týdně na jedno pololetí. 

Doporučujeme absolvovat seminář ke koncepci výuky s ExpEdicí. Semináře vedou autoři učebnic nebo učitelé, kteří se zapojili do pilotáže a učí  podle této koncepce. Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii. Aktuální termíny najdete na tomto odkazu

  • Autoři: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
  • Počet stran: 104
  • Rozměr: A4
  • Rok vydání: 2023
  • Jazyk: Český
  • ISBN: 978-80-88638-01-8
  • Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-14807/2023-5 dne 31 7. 2023 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Fyzika s dobou platnosti šest let.

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF)

 

Aby stránka fungovala správne. (Súhlas so súbormi cookie)
Radi by sme pokračovali v zlepšovaní našej webovej stránky. Preto potrebujeme váš súhlas s používaním súborov cookie, čo sú malé súbory uložené vo vašom prehliadači. Vopred vám ďakujeme za váš súhlas a sľubujeme, že údaje použijeme na ďalšie zlepšovanie našich služieb.