ExpEdícia - Fyzika 8. ročník, pracovná učebnica 1 (SK)
ExpEdice
2. stupeň
Fyzika
8. ročník
Přírodní vědy
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdícia - Fyzika 8. ročník, pracovná učebnica 1 (SK)

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Fyzika - pracovná učebnica 1 pre 8. ročník ZŠ a pre terciu osemročných gymnázií (pilotná verzia)

339 Kč shop.details.vat

Tematické celky:

  • SKÚMANIE VLASTNOSTÍ SVETLA
  • ODRAZ A LOM SVETLA
  • SKÚMANIE SILY

Pilotná verzia pracovnej učebnice 1 ponúka 24 výskumne ladených aktivít vrátane práce na projekte, ktoré podporujú induktívny poznávací proces detí. Žiaci riešia výskumné problémy ako napríklad Ako čo najefektívnejšie zachytiť slnečné žiarenie?, tiež skúmajú Aký je svet cez červené okuliare?, hľadajú odpovede na otázky Prečo je nápis na sanitke naopak? alebo Má každá očná buľva tvar gule?, zisťujú Čo nás drží pri Zemi? a tiež Čo vlastne znamená dobrá obuv na turistiku?

Pracovná učebnica po každom tematickom celku ponúka dvojstranu zo sumarizáciou a sebahodnotením žiakov v oblasti osvojených poznatkov a spôsobilostí.

Ôsmaci pracujú individuálne aj v skupinách, formulujú predpoklady, pozorujú, experimentujú, tvoria modely, rozmýšľajú v súvislostiach aj iných predmetov, diskutujú, tvoria vlastné závery a prezentujú výsledky svojej práce.

  • Autori: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., PaedDr. Jana Útla, PhD., PaedDr. Peter Horváth, PhD., Mgr. Martina Nociarová, Mgr. Karolína Šromeková
  • Počet strán: 160
  • Rozmer: A4
  • Rok vydania: 2022
  • Jazyk: Slovenský
  • ISBN: 978-80-8276-001-2
Aby stránka fungovala správne. (Súhlas so súbormi cookie)
Radi by sme pokračovali v zlepšovaní našej webovej stránky. Preto potrebujeme váš súhlas s používaním súborov cookie, čo sú malé súbory uložené vo vašom prehliadači. Vopred vám ďakujeme za váš súhlas a sľubujeme, že údaje použijeme na ďalšie zlepšovanie našich služieb.