Informatika s Emilem 3

Elektronické učební materiály pro 2. stupeň - roční školní licence

Všechny aktuálně dostupné učebnice, příručky učitele a pracovní sešity s klíčem pro všechny učitele na škole.

5 500 Kč s DPH

Podrobnosti

Díky elektronické licenci získáte přístup od teď na rok k elektronickým verzím:

  • učebnic Hejného metody pro 2. stupeň - díly A, B, C, D s didaktickými komentáři k jednotlivým kapitolám a úlohám z příslušných příruček učitele,
  • učebnici Hejného metody pro 2. stupeň - díly E,
  • pracovním sešitům Hejného metody pro 2. stupeň - díly A, B, C s klíčem;
  • databázi testových úloh pro gradované písemky k jednotlivým kapitolám z učebnic A, B, C.
  • Postupně budou doplňovány a automaticky zpřístupňovány další díly učebnic a pracovních sešitů.

Školní licence je platná pro všechny pedagogické pracovníky dané školy.

shop.details.browser