ExpEdice
Fyzika
2. ročník
7. ročník
Přírodní vědy
shop.details.type.physicalMaterial

ExpEdice - Fyzika D, pracovní učebnice

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Fyzika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Tematický celek:

  • Teplo
  • Zvuk

Pracovní sešit po každém tematickém celku nabízí dvojstranu se sumarizací a sebehodnocením žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí. Součátí je metodická příručka. Obsahuje 16 výzkumných aktivit, které jsou plánovány při 1 hodině týdně na jedno pololetí školního roku. 

  • Autoři: doc. RNDr. Viera Lapitková PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., PaedDr. Jana Útla, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Held, CSs., Mgr. Eva Rošková (aktivita 19), RNDr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D. (aktivita 30, 31, 32)
  • Rozměr: A4
  • Rok vydání: 2024
  • Jazyk: Český
  • ISBN 978-80-88638-06-3
  • Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-26329/2023-3 dne 6. 2. 2024 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Fyzika s dobou platnosti šest let.
  •  

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF)

 

Aby stránka fungovala správne. (Súhlas so súbormi cookie)
Radi by sme pokračovali v zlepšovaní našej webovej stránky. Preto potrebujeme váš súhlas s používaním súborov cookie, čo sú malé súbory uložené vo vašom prehliadači. Vopred vám ďakujeme za váš súhlas a sľubujeme, že údaje použijeme na ďalšie zlepšovanie našich služieb.