ExpEdice
2. stupeň
Chemie
9. ročník
8. ročník
Přírodní vědy
shop.details.type.electronicMaterial

ExpEdice - CHEMIE B elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

590 Kč shop.details.vat

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice - Chemie díl B. 

Tematické celky:

  • Model látky
  • Prvky a sloučeniny
  • Iony, molekuly, atomy
  • Chemické reakce okolo nás

Tento rok budeme spolu trochu cestovat v čase. Půjdeme asi tak dvě stě let do minulosti poznávat významné představitele chemie. Základní principy chemie nejsou ani náhodou nudné a žáci se je nebudou učit zpaměti, ale budou v nich hledat smysluplné souvislosti. Budou se snažit tyto základní principy a geniální myšlenky vědců i dokázat nebo dokonce vyvrátit! Vědecké poznávání je dobrodružná cesta, díky které si žáci rozvíjejí způsob přemýšlení. Významně pomůže i v běžném životě v 21. století. Nejen chemie, ale i jiné oblasti života okolo budou najednou dávat větší smysl.

Pracovní učebnice nabízí 47 výzkumně laděných aktivit pro celý školní rok (při 2 hodinách týdně) podporujících induktivní poznávací proces dětí. Žáci řeší výzkumné problémy a otázky individuálně i ve skupinách, formulují předpoklady, pozorují, experimentují, tvoří modely, rozmýšlejí v souvislostech i jiných předmětů, diskutují a tvoří vlastní závěry. Po každém tematickém celku nabízí dvojstranu se sumarizací a sebehodnocením žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí. K dispozici je elektronická verze metodické příručky.

Doporučujeme absolvovat seminář ke koncepci výuky s ExpEdicí. Semináře vedou autoři učebnic nebo učitelé, kteří se zapojili do pilotáže a učí  podle této koncepce. Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii. Aktuální termíny najdete na tomto odkazu

Autoři: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Mgr. Jana Bronerská, PhD., Mgr. Dominika Koperová, PhD., doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

  • ISBN elektronické verze: 978-80-907769-6-8
  • Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-26329/2023-3 dne 6. 2. 2024 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Chemie s dobou platnosti šest let.

Licence je určena pro 1 učitele. Součástí je také metodická příručka.

shop.details.browser

Aby stránka fungovala správne. (Súhlas so súbormi cookie)
Radi by sme pokračovali v zlepšovaní našej webovej stránky. Preto potrebujeme váš súhlas s používaním súborov cookie, čo sú malé súbory uložené vo vašom prehliadači. Vopred vám ďakujeme za váš súhlas a sľubujeme, že údaje použijeme na ďalšie zlepšovanie našich služieb.