Informatika s Emilem 3

ExpEdícia - Fyzika 7. ročník, pracovná učebnica 1 (SK)

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – Fyzika 1 pre 7. ročník ZŠ a sekundu osemročných gymnázií

179 Kč s DPH

Podrobnosti

Tematické celky:

  • Teplota a čas
  • Skúmanie premien skupenstva látok

(materiály overované v pilotáži od septembra 2019)

Pracovná učebnica 1 ponúka 15 výskumne ladených aktivít (plus 2 bonusové v prílohách) pre prvú polovicu školského roka podporujúcich induktívny poznávací proces detí. Siedmaci riešia výskumné problémy a otázky individuálne aj v skupinách, formulujú predpoklady, pozorujú, experimentujú, tvoria modely, rozmýšľajú v súvislostiach aj iných predmetov, diskutujú, tvoria vlastné závery a prezentujú výsledky svojej práce.

  • Autori: doc. RNDr. Viera Lapitková PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., PaedDr. Jana Útla, PhD.
  • Počet strán: 104
  • Rozmer: A4
  • Rok vydania: 2021
  • Jazyk: Slovenský
  • ISBN: 978-80-89859-80-1