Naše učebnice

Prof. Milan Hejný a kolektív H-mat, o.p.s. vytvára sadu učebníc pre 1. aj 2. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL a príslušné ročníky osemročných gymnázií. Tieto sady sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 1 a ISCED 2. Pre 1. stupeň sú učebnice označené číslom ročníka. Sada učebníc pre 2. stupeň je označená A - F.

Elektronické učebnice si môžete zakúpiť u nášho slovenských partnera Dobré učebnice.

Neviete, akú licenciu vybrať?

Uvažujete o nákupe licencií a neviete akú vybrať? Nie ste si istí, ako vlastne prístup k licenciám funguje a čo to vlastne licencia je?

S radosťou Vám poradíme! Náš tím je pripravený!

Kontaktujte nás