Naši partneri

Úzko spolupracujeme s našími `staršími` partnermi, ktorí rovnako ako my poskytujú podporu všetkým, ktorí sa rozhodli pracovať s Hejného metódou vyučovania matematiky.

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorú založil v roku 2013 prof. Milan Hejný spoločne so svojou vnučkou. Cieľom je podpora a šírenie Hejného metódy, a to vydávaním učebných pomôcok a organizovaním seminárov a kurzov pre učiteľov.

H-mat

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorú založil v roku 2013 prof. Milan Hejný spoločne so svojou vnučkou. Cieľom je podpora a šírenie Hejného metódy, a to vydávaním učebných pomôcok a organizovaním seminárov a kurzov pre učiteľov.

http://www.h-mat.cz
Náš spriatelený e-shop, na ktorom si môžete objednávať učebnice Hejného metódy a ďalšie učebné materiály v tlačenej podobe. Ponúka tiež rôzne hry a ďalšie didaktické pomôcky.

H-učebnice

Náš spriatelený e-shop, na ktorom si môžete objednávať učebnice Hejného metódy a ďalšie učebné materiály v tlačenej podobe. Ponúka tiež rôzne hry a ďalšie didaktické pomôcky.

http://www.h-ucebnice.cz

POTREBUJETE PORADIŤ?

Máte akýkoľvek problém či otázku? S radosťou Vám poradíme!

Náš tím je pripravený!

Kontaktujte nás
EU

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond pre regionálny rozvoj
OP Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť

Projekt
ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PODPORY UČITEĽOV VYUŽÍVAJÚCICH HEJNÉHO METÓDU je spolufinancovaný Európskou úniou.

MPO